fbpx

孤兒單服務及網上保單的索償服務

為你處理保險大小事務!

保險Agent走左佬 Claim錢唔知點算好?

甚麼是孤兒單

就是出事時沒有專人幫忙,又或者每次都由不熟悉你的人負責,即使在患病時都要自己親身處理賠償。

 

以下情況會出現孤兒單

保險孤兒單服務Darkmoney

保險代理人離職、退休或身故

保險孤兒單服務Darkmoney

保險Agent不負責任

保險孤兒單服務Darkmoney

網上投保

例如:Blue,Bowtie(保泰人壽),BUPA(保柏),CIGNA(信諾),ZURICH(蘇黎世保險),BLUE CROSS(藍十字)

孤兒單會有甚麼影響?

保險孤兒單服務Darkmoney

有買無賠!

保險產品可以十分複雜,
如果不清楚計劃詳情,

投保人索償時很可能誤踩陷阱,

有機會令合資格的賠償失效。

買完唔知有得Claim! 一份保險可以包含不同的保障, 如果投保人不清楚自己購買的保險, 可能不懂得申請全額的賠償, 甚至沒有申請索償, 白白浪費金錢。

買完唔知有得Claim!

一份保險可以包含不同的保障,

如果投保人不清楚自己購買的保險,

可能不懂得申請全額的賠償,

甚至沒有申請索償,

白白浪費金錢。

買完無人跟! 當遇上孤兒單, 即使投保人卧病在床或忙於處理醫院事宜, 仍然要費神處理索償, 可能凡事都要親力親為

買完無人跟!

當遇上孤兒單,

即使投保人卧病在床或忙於處理醫院事宜,

仍然要費神處理索償,

可能凡事都要親力親為

孤兒單服務及網上保單的索償服務

專業團隊

顧問

身體出現異樣時醫療跟進及轉介醫生

專業索償

團隊

康復後由索償團隊跟進一切索償事宜

保險孤兒單服務Darkmoney

標準計劃

暫時免費 (只限50名)

保險孤兒單服務Darkmoney

專尚計劃

每年HK$3,000

專業團隊

顧問

身體出現異樣時醫療跟進及轉介醫生

保險孤兒單服務Darkmoney

標準計劃

暫時免費 (只限50名)

專業索償

團隊

康復後由索償團隊跟進一切索償事宜

保險孤兒單服務Darkmoney

專尚計劃

每年HK$3,000

計劃詳情

介紹 標準計劃 尊尚計劃
費用 暫時免費 HKD3,000/一年
項目
健康疾病問題解答
註冊護士直接電話對話諮詢及支援 限一次 限十二次
初部病情評估 沒有
簡單醫生意見
理賠文件審視
醫生轉介服務
理賠跟進 沒有
第二醫療方案建議 沒有 每年上限2次
免費健康或理財講座
免費身體檢查一次 沒有
化驗及影像檢查優惠 (低至六折) 沒有
體檢套餐優惠 (低至八五折)

用家體驗

簡單成為專家

理財知識其實很簡單,最值得信賴的,不是其他人,而是你自己!
DarkMoney為你搜羅最新理財資訊,整理出簡單又易學的理財攻略!

最新資訊

保險知識

關於黑識理財DarkMoney

 

 

DarkMoney黑識理財 一個為你拆解陷阱嘅保險平台

 

DarkMoney由2016年成立,致力為大眾揭露保險業嘅銷售陷阱

直至今年,我哋更以「揭密真相」為我哋嘅願景,
希望令到平凡人唔會被表面資訊蒙蔽,由自己做最正確嘅決定!


呢家我地更設有「D.M.保單組合」及「E+保險比較」功能,

令大眾能夠自己挑選到適合的理財工具。

真正值得信賴嘅,始終係客觀嘅數據同最熟悉自己嘅你!

×