fbpx

自願醫保比較2021

讓你找出最能保障最全面的自願醫保計劃

全新危疾保險排行榜!

自願醫保與其他醫保的分別?

常見疑問

標準計劃 : 按自願醫保的最低要求提供標準化的基本保障。
靈活計劃 : 為受保人士在整體上保持標準計劃的保障之前提下,提供較高的保障選項及更高保額。產品以組件式設計,並不設固定產品範本。

相對而言,靈活計劃將有較寬鬆的賠償限額,例如較高級別的住宿及膳食,或範圍較闊的住院保險保障,而附加保障部分所受的限制也較少,但保費當然會比標準計劃高。

 

自願醫保的標準化基本保障包括:
1. 不論受保人士的健康狀況是否改變均保證續保至100歲
2. 不設終生保障限額
3. 保障涵蓋在投保時未知的已有病症,詳情如下:

4. 保障涵蓋日間門診手術,包括按醫療需要進行的內窺鏡檢查
5. 保障非手術癌症治療,包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療
6. 保障先天性疾病治療,包括8 歲後發病及確診的先天性疾病的檢測及治療
7. 保障涵蓋門診及住院形式的先進診斷掃描, 包括CT Scan、MRI及PET Scan
*保單持有人須支付30%自負費
8. 保障精神科治療

納稅人可為自己或指明親屬購買VHIS產品,而每受保人可以申請扣稅最多8000元。
指明親屬包括配偶和子女 ,以及自己或其配偶的祖父母、外祖父母、父母 和兄弟姊妹。

個人扣稅例子
受保人 每年繳付保費
(視乎年齡/產品而定)
扣稅額
(上限為每名受保人HK$8,000)
獲節省的稅款
(假設為17%)
納稅人一 HK$3,000 HK$3,000 HK$510
納稅人二 HK$4,000 HK$4,000 HK$680
納稅人三 HK$8,000 HK$8,000 HK$1,360

家庭扣稅例子
受保人 每年繳付保費
(視乎年齡/產品而定)
扣稅額
(上限為每名受保人HK$8,000)
獲節省的稅款
(假設為17%)
納稅人 HK$5,000 HK$3,000 HK$510
配偶 HK$4,000 HK$4,000 HK$680
祖母 HK$16,000 HK$8,000 HK$1,360
父親 HK$8,000 HK$8,000 HK$1,360
總計 HK$33,000 HK$23,000 HK$3,910

鑑於現時大部分市民擁有的醫療保險都屬於普通醫療保險,與VHIS相比下,VHIS各方面都相當吸引,部分計劃特色更是難以取替。

而相對高端醫療保險,VHIS仍然有一定程度的競爭力。但除了扣稅優惠外,其他保障內容並沒有很大程度的分別,甚至對於市民而言,部分高端醫保特色可能更為吸引,例如每年免費身體檢查、住院現金及懷孕保障等。

參考文章:香港高端醫療保險比較

 

我們在轉移計劃時,應先了解保險公司不同的「重新核保」的條款限制,以保障自身利益!

用戶購買計劃後,保單會由獨立的索償團隊為你跟進,一個WhatsApp訊息即可找到索償顧問為你解決問題。用戶日後只需認識一個電話號碼,便可找到專業人員為你解決問題,同時避免保單變成「孤兒單」。

你可以填寫你的聯絡資料,DarkMoney的服務專員會在稍後時間聯絡你,並為你預約持牌顧問面談及購買相關的保險計劃。

申請保險時,需準備以下文件:

  • 香港身份證或護照
  • 出世紙(如受保人為小朋友)
  • 過去三個月的住址證明
  • 相關的醫療報告(如有)

為令投保更暢順,請確保申請時帶齊以上文件。不過,根據個別情況可能會要求提供額外的文件,詳情請與持牌顧問查詢。

自願醫保相關文章

理財知識其實很簡單!
DarkMoney為你搜羅最新理財資訊,整理出簡單又易學的理財攻略!

關於DarkMoney黑識理財

DarkMoney黑識理財 一個為你拆解陷阱嘅保險平台。
DarkMoney由2016年成立,致力為大眾揭露保險業嘅銷售陷阱 直至2020年,我哋更以「揭密真相」為我哋嘅願景, 希望令到平凡人唔會被表面資訊蒙蔽,由自己做最正確嘅決定!
呢家我地更設有「E+保險比較」功能, 令大眾能夠自己挑選到適合的理財工具。
真正值得信賴嘅,始終係客觀嘅數據同最熟悉自己嘅你!